producent odzieży

  • Logowanie bar Rejestracja
Koszyk: Wartość: 0,00 PLN

Zwroty i reklamacje

Zwroty towarów
1.Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Od daty oświadczenia o odstąpieniu od umowy masz kolejne 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru. Sprzedawca powinien wypłacić Ci pieniądze w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone i nie noszące śladów używania ani montażu. Dopuszczalne jest jedynie otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru.
2.Zwracany towar odsyła Klient na swój koszt na adres Sprzedawcy: ......., razem z otrzymaną wraz z nim fakturą VAT lub paragonem i dopiskiem „zwrot sklep internetowy”. Do takiej przesyłki zwrotnej należy również dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sprzedawca ma zwrócić zapłaconą przez Klienta cenę. Sprzedawca w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia towaru. Jeżeli spełnia wymagania określone w ust 1 oryginał i kopia faktury korygującej lub kopia paragonu z naniesioną korektą zostają wysłane do Klienta pocztą. Sprzedawca dokonuje zwrotu pieniędzy w kwocie równej cenie towaru, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w ciągu 14 dni roboczych. W przypadku faktury VAT przelew ten następuje po otrzymaniu od Klienta odesłanej podpisanej kopii faktury korygującej.
3.Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.  
4.Przesyłki zwrotne za pobraniem nie będą odbierane. 

Reklamacje
1.Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego też każdorazowo przed odebraniem przesyłki             z poczty lub od kuriera należy sprawdzić stan przesyłki zarówno opakowania (czy nie uległo uszkodzeniu podczas transportu) jak i zawartości. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia np. taśmy są zerwane lub uszkodzone, należy odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera albo listonosza sporządzić protokół szkody oraz bezzwłocznie kontaktować się Sprzedawcą. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest warunkiem koniecznym do uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub też okradzenia przesyłki w transporcie.
2.Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej  (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 z późn. zm.) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu                w przypadku niezgodności towaru z umową. Klient traci uprawnienia określone w powołanej ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie. 
3.Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go na własny koszt przesyłką pocztową pod adres: ...... z dopiskiem „Reklamacja”. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę VAT lub paragon oraz opis reklamowanej cechy produktu. Ponadto należy o fakcie zgłoszenia reklamacji powiadomić Sprzedawcę telefonicznie lub drogą elektroniczną pod adres: ….......@....................pl .Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej  w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia, za wyjątkiem części wymagających przeprowadzenia dodatkowej ekspertyzy przez producenta. Przesyłki  za pobraniem nie będą odbierane.
4.Kolejność działania Sprzedawcy przy postępowaniu reklamacyjnym jest następująca: naprawiony towar, nowy pełnowartościowy towar, zwrot gotówki. Jeśli wymiana towaru na pełnowartościowy nie będzie możliwa (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu do wyboru inne, dostępne w magazynie towary. 
5.Towar, który posiada wady stwierdzone w trakcie eksploatacji podlega reklamacji na zasadach ogólnych. 
6.Każdy reklamowany towar zostaje sprawdzony, a w przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zwraca koszty przesyłki reklamacyjnej. 
7.Części uszkodzone na wskutek niewłaściwego montażu nie podlegają reklamacji. 
8.Kolory zdjęć na Państwa ekranie mogą się różnić od faktycznych kolorów ubrań. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.